Behovet av kamerabevakning i butiken är stort med anledning av att det förekommer snatterier och stölder i butiken. Butiks-ägaren har försökt vidta andra åtgärder. Kamerabevakningen kommer att ske under den tid butiken har öppet och kommer att omfatta kunder inne i butiken.

Vi tar stöd av intresseavvägning som rättslig grund för att kunna lämna ut personuppgifter till det som kallas "tredje man", alltså till någon annan som har ett berättigat intresse. Uppgifterna sparas i max 7 dagar.

Du har rätt till insyn i de personuppgifter som Fiske & Outdoor har registrerat i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att få ta del av dessa uppgifter kostnadsfritt, i enlighet med lagstiftningen. Du kan också när som helst begära att vi raderar eller korrigerar dina personliga uppgifter, under förutsättning att vi inte är skyldiga att lagra dessa i enlighet med gällande lagstiftning eller andra skyldigheter vi har. Du har rätt att få dina egna personuppgifter utlevererade som du har gett till Fiske & Outdoor.

Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter på annat sätt än i enlighet med det som framgår av denna sekretesspolicy. Dina uppgifter kommer endast att delas om vi är juridiskt skyldiga till detta eller får ditt samtycke.

Du kan när som helst kontakta Datainspektionen om du anser att vi bryter mot lagar, regler eller avtal. 

Produkt tillagd i önskelista